หน้าแรก > 3 เดือนกุมภาพันธ์ ‘วันทหานที่เคยผ่านการรบ’ ร่วมนึกถึงความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยว ความเสียสละ

3 เดือนกุมภาพันธ์ ‘วันทหานที่เคยผ่านการรบ’ ร่วมนึกถึงความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยว ความเสียสละ


‘3 เดือนกุมภาพันธ์ วันทหานที่เคยผ่านการรบ’ ร่วมนึกถึงความกล้าหาญ ความกล้าหาญชาญชัยรวมทั้งความเสียสละของทหานที่เคยผ่านการรบ
วันทหารที่เคยออกรบ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ก.พ. ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ราษฎรคนไทยจะได้นึกถึงคุณความดีแล้วก็ความเสียสละของทหารที่เคยออกรบ
การที่เมืองไทยสามารถดำรงเอกราชจนกระทั่งมั่นคงรุ่งเรืองมาได้ถึงทุกๆวันนี้ เป็นด้วยเหตุว่าพวกเรามีบรรพบุรุษที่กล้าหาญชาญชัย มีจิตใจเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ที่พร้อมสู้เพื่อบ้านเรือนและก็ส่วนกลาง โดยไม่หวาดหวั่นต่อภยันตราย ซึ่งต่างเรียกชื่อพวกเขาเหล่านั้นว่า “ทหารที่เคยออกรบ”
ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เมืองไทยได้ส่งกำลังทหารร่วมรบการสู้รบมหาทวีปเอเชียบูรพาทิศ แต่ว่าเมื่อการรบสิ้นสุดลงโดยทันที นำมาซึ่งการทำให้ทหารที่ไปร่วมรบและก็ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนสำหรับในการเลี้ยงชีพ รัฐบาลก็เลยได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิเคราะห์ให้การช่วยเหลือ
โดยตั้งขึ้นคณะกรรมการพินิจหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุน ซึ่งถัดมาเมื่อมีการขยายการอุปถัมภ์เยอะขึ้นเรื่อยๆ กระทรวงกลาโหมก็เลยได้เสนอเป็นพ.ร.บ. ก่อตั้ง อผศ. (องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก) ขึ้น เป็นหน่วยงานถาวร เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำหรับการช่วยเหลือทหานที่เคยผ่านการรบโดยตรง โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยอำนาจวาสนามหาราช บรมที่นาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระขอความกรุณาปรานีโปรดเกล้าฯ ให้ยี่ห้อพ.ร.บ.อผศ.ขึ้น เรียกว่า พ.ร.บ.อผศ. พุทธศักราช 2491 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ช่วงวันที่ 3 ก.พ. 2491 เหตุนี้เองก็เลยได้กำหนดให้วันดังที่กล่าวถึงแล้วเป็น “วันทหานที่เคยผ่านการรบ”

การจัดการของหน่วยงานฯ ตลอดเวลา 73 ปี ก่อนหน้าที่ผ่านมาเป็นเครื่องรับรองถึงกระบวนการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจให้การเกื้อหนุนแก่ทหารที่เคยออกรบ ครอบครัวทหารที่เคยออกรบ แล้วก็ทหารนอกทำงาน ตลอดจนคนที่ปฏิบัติภารกิจสำหรับเพื่อการปกป้องประเทศ หน่วยงานฯได้ปรับปรุงปรับแก้การจัดการและก็การให้การเกื้อหนุนในด้านต่างๆโดยตลอด
ดังนี้ เพื่อช่วยทำให้ทหานที่เคยผ่านการรบมีชีวิตชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างทรงเกียรติรวมทั้งเกียรติยศ รวมทั้งในห้วงปี พุทธศักราช2563 ก่อนหน้านี้ หน่วยงานฯได้จัดการทำแผนการ “ปลูกด้วยรัก พักด้วยใจจริง”   โดยการปลูกเรือนอยู่อาศัยให้แก่ทหารที่เคยออกรบนอกปฏิบัติหน้าที่ที่มีฐานะยากจนข้นแค้น ยากจนฝืดเคือง ซึ่งเจอความทุกข์ร้อนไม่มีที่พักที่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยที่หมดสภาพ หรือเผชิญภัยภัยพิบัติได้รับความทรุดโทรมกระทั่งเป็นปัญหาต่อการอาศัย ปริมาณ 10 ข้างหลัง และได้ปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมที่พักให้แก่ทหานที่เคยผ่านการรบ
นอกปฏิบัติงาน ปริมาณ 3 ข้างหลัง ซึ่งแผนการดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ได้สร้างขวัญแรงใจให้กับทหารที่เคยออกรบเป็นอย่างยิ่ง
โดยในปี 2564 หน่วยงานฯมีโครงงานที่จะก่อสร้างบ้านพักให้กับทหานที่เคยผ่านการรบอีกปริมาณ 10 ข้างหลัง แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมที่พักอีก ปริมาณ 20 ข้างหลัง
และก็ในช่องทางที่วันทหานที่เคยผ่านการรบ 3 ก.พ. 2564 ได้ครบรอบอีกวาระหนึ่ง อผศ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชากรคนไทย ร่วมนึกถึงความกล้าหาญ  ความเด็ดเดี่ยวรวมทั้งความเสียสละของทหานที่เคยผ่านการรบ ซึ่งก่อนหน้าที่ผ่านมาได้เคยทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองทำให้เราได้อยู่อย่างสงบเงียบสุขมากระทั่งเดี๋ยวนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *