แชร์ว่อน ข้อควรกระทำรร.แห่งหนึ่ง ประเมินความก้าวหน้า รับเด็กอนุบาลเข้าชั้นเรียน ‘ร้องไห้ ถูกหักคะแนน…