‘เลขาฯอีอีซี’ ลงเอ็มโอยู ‘อีอีซี โกลบอล คลาวด์’ สนับสนุนงานปรับปรุง ด้าน Data C…