หน้าแรก > เปิดเผยไทม์ไลน์ คนไข้วัววิดรายใหม่จังหวัดนนทบุรี ไปศาลทหาร-ปฏิบัติงานต่างระดับบางปะอิน

เปิดเผยไทม์ไลน์ คนไข้วัววิดรายใหม่จังหวัดนนทบุรี ไปศาลทหาร-ปฏิบัติงานต่างระดับบางปะอิน


เปิดเผยไทม์ไลน์ คนไข้วัววิดรายใหม่จังหวัดนนทบุรี ไปศาลทหาร-ดำเนินการต่างระดับบางปะอิน
เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 5 ธ.ค. ศูนย์ปฏิบัติงาน COVID-19 จังหวัดนนทบุรี โดยที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เเจ้ง Timeline คนเจ็บ รายที่ 217 (รายที่ 101 ของการระบาดรอบใหม่) จังหวัดจังหวัดนนทบุรี ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า จากไทม์ไลน์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คาดว่าเป็นข้าราชการถนนหลวงระดับที่ถือว่าสูง โดยมีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้
20 ธันวาคม63 เวลา 07.00 น. อยู่เวรสถานที่สำหรับทำงาน (โรงพักถนนหลวง บางปะอิน จังหวัด จังหวัดอยุธยา ตลอดทั้งวัน) ใส่แมสก์ ตลอดระยะเวลา เวลา 18.00 น. เดินทางกลับไปอยู่ที่บ้านพัก (หมู่บ้าน อริสรา 5 กลุ่มที่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทองคำ จังหวัดจังหวัดนนทบุรี)
21 เดือนธันวาคม63พักอยู่บ้าน กับ เมีย
22 เดือนธันวาคม63 เวลา 09.00 น. เช้าตรู่ ออกมาจากบ้านไปดำเนินงาน ไปเยี่ยมพี่ที่ศาลทหาร ที่ กรุงเทพมหานคร ไปโดยประมาณ 10 นาทีใส่แมส ตลอดระยะเวลา) เสร็จแล้วเดินทางกลับไปอยู่บ้านพัก
23 ธันวาคม63 เวลา 09.00 น. สัมมนาตรวจพื้นที่ ที่ย่ำรุ่ง 1 ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าประชุม ราว 30-40 คน มีการคัดเลือกกรองก่อนเข้าสัมมนา(ใส่แมสตลอด) ใช้เวลาสัมมนา 1 ชั่วโมง
24 ธันวาคม63 เวลา 11.00 น. ไปบ้านที่ อำเภอปากช่อง กับเมีย (มิได้แวะที่แหน่งใด)
25-26 ธันวาคม63 อยู่ที่ที่พักที่อำเภอปากช่องกับเมีย เดินทางกลับ 26 เดือนธันวาคม เวลาเย็น
27 ธันวาคม63 เวลา 11.00 น. ไปปฏิบัติงานอำนวยการจราจรขบวน จากวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานครไปลำลูกกา
เวลา 12.00 น. กลับไปอยู่ที่บ้านพัก
28 เดือนธันวาคม63 เข้า อยู่บ้าน อำเภอบางบัวทองคำ
เวลา 17.00 น. ไปกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อนฝูง อำเภอวังน้อย มีผู้ที่มาร่วมงานราวๆ 20-30 คน (ขอจัดงาน มีจุดคัดเลือกกรอง ใส่แมสก์แม้กระนั้นไม่ตลอดระยะเวลา) อยู่ร่วมงาน โดยประมาณ 3 ชั่วโมง
29 ธันวาคม63 เข้า สัมมนา ภวจังหวัดจังหวัดปทุมธานี
เวลา 13.00 น. สัมมนาที่โรงพัก ร่วมกับ ผู้กำกับการ รอง สว. รวมทั้งผู้มาร่วมงานอื่นๆ
เวลาเย็น บริการจราจร รถยนต์ขาออกจาก กรุงเทพมหานคร30 เดือนธันวาคม63 เวลา 05.30 น. ดำเนินการที่ต่างระดับบางปะอิน (บนถนน) ตลอดวัน
เวลา 21.00 น. กลับไปอยู่ที่บ้านพัก
31 เดือนธันวาคม63 เวลา 09.00 น. ดำเนินการที่ต่างระดับบางปะอิน (บนถนน) ถึงเที่ยงตรง เวลา 12.00 น. เดินทางไปบ้านที่ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *