หลักเกณฑ์เลือกผู้ตัดสินบอลลีกอาชีพภายใต้เหตุการณ์วัววิด-19