สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติชงปรับเงินรายหัวขั้นบันไดทุกขึ้นอยู่กับ ลดภาระหน้าที่บิดามารดา-บริหารคุ้มงบประมาณฯการเรียนรู้