“สสจังหวัดมหาชัย” การันตีไส้กรอก ผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร “ไม่เป็นอันตรายไม่มีสาร”