หน้าแรก > รวมกาลจุดธูป 16 ดอก ปี 65 เปิดดวงให้ชีวิตดี ลดปัญหาขวาง

รวมกาลจุดธูป 16 ดอก ปี 65 เปิดดวงให้ชีวิตดี ลดปัญหาขวาง

 

 
พ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านใดกำลังมองหาโอกาสจุดธูป 16 ดอก ปี 65 เพื่อจุดธูป 16 ดอก บอก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน ให้ช่วยเปิดช่องชีวิต เปิดดวงให้เจอพบเห็นแต่ว่าเรื่องดีๆรวมทั้งขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆที่บางทีอาจเข้ามากัดกันในภาคภายภาคหน้า UndubZapp ได้คัดเลือกกาลสวยยามดีตลอดทั้งปี 2565 มาให้ทุกๆท่านเป็นระเบียบแล้วนะคะ ท่านสามารถเลื่อนลงไปพบเวลามงคลในแต่ละเดือนได้เลยจ๊ะ
 
โอกาสจุดธูป 16 ดอก ม.ค. 2565

วันเสาร์ ที่ 1 ม.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 26 มกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
โอกาสจุดธูป 16 ดอก กุมภาพันธ์ 2565

 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันเสาร์ ที่ 5 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 16 ก.พ. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
 
เวลาจุดธูป 16 ดอก มีนาคม 2565

วันพุธ ที่ 2 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพุธ ที่ 23 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 26 มี.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 
 
ยามจุดธูป 16 ดอก เมษายน 2565
 

วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 4 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 7 ม.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 19 เมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 20 เมษายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
 
ยามจุดธูป 16 ดอก พฤษภาคม 2565
 

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 2 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันเสาร์ ที่ 14 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอังคาร ที่ 24 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 29 พ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
 
เวลาจุดธูป 16 ดอก มิถานายน 2565

 
วันพุธ ที่ 1 มิถานายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถานายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 24 มิถานายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 26 มิ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 29 มิ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถานายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
 
เวลาจุดธูป 16 ดอก กรกฎาคม 2565

 
วันอังคาร ที่ 5 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 7 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันศุกร์ ที่ 15 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 24 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 25 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันเสาร์ ที่ 30 ก.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
โอกาสจุดธูป 16 ดอก ส.ค. 2565

 
วันศุกร์ ที่ 5 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 6 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอังคาร ที่ 9 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 31 ส.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.
 
กาลจุดธูป 16 ดอก ก.ย. 2565

 
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 21 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันเสาร์ ที่ 24 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 25 ก.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 
โอกาสจุดธูป 16 ดอก ตุลาคม 2565
 
วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันเสาร์ ที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพุธ ที่ 26 ต.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
 
กาลจุดธูป 16 ดอก พ.ย. 2565

 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันพุธ ที่ 9 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 14 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันจันทร์ ที่ 21 พ.ย. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.
 
 
กาลจุดธูป 16 ดอก ธ.ค. 2565
 
วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 11:00-12:59 น.วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.วันจันทร์ ที่ 26 ธ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 09:00-10:59 น.วันอังคาร ที่ 27 ธ.ค. พุทธศักราช2565 เวลา 07:00-08:59 น.
 

จุดธูป 16 ดอก, ดูดวงชะตา, ดูชะตาแม่นๆ, มองกาล, โอกาสจุดธูป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *