หน้าแรก > ด่วน! คณะรัฐมนตรีตั้งเคลื่อนย้ายขรก.กระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง ‘แมนรัตน์’ผงาดกรมดูแล ‘แพร่’…

ด่วน! คณะรัฐมนตรีตั้งเคลื่อนย้ายขรก.กระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง ‘แมนรัตน์’ผงาดกรมดูแล ‘แพร่’…

คณะรัฐมนตรีตั้งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐระดับที่ถือว่าสูง ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย 37 ตำแหน่ง ‘แมนรัตน์’ ผงาดกรมดูแล ‘ฟุ้งกระจาย’ คุมท้องถิ่น “อรรษิษฐ์”คุม ปรับปรุงชุมชน  “ชยาวุธ” นั่งอธิบดีที่ดิน  “วงศ์วานรัตน์” ผู้ว่าฯอุบลฯ  นั่งอธิบดีโยธาฯ ขยับใหญ่ผู้ว่าฯอีกหลายจังหวัด “ประเทศไทย” โยกนั่งผู้ว่าฯวัวราช “ตรีภพ” จากคนตรวจฯ นั่ง ผู้ว่าฯจังหวัดระยอง 
 
ตอนวันที่ 23 ส.ค. ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีได้พินิจพิเคราะห์อนุมัติแต่งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่รัฐระดับค่อนข้างสูง จากที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
สำหรับบัญชีรายชื่อคนที่ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าแต่ง ให้ครองตำแหน่งชนิดบริหาร ขั้นสูง ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ปริมาณ 37 ราย มีดังนี้
1. ให้นายพรคำกล่าว เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ชั้นสูง) กรมโยธาธิการ
แล้วก็แบบแปลนเมือง แล้วก็ตั้งให้ครองตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับค่อนข้างสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
2.ให้นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับที่ค่อนข้างสูง) กรมการพัฒนาชุมชน
แล้วก็ตั้งให้ครอบครองตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับที่ค่อนข้างสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
3.ให้นายโชตินรินทร์ กำเนิดสม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล
ระดับที่ค่อนข้างสูง) จังหวัดชุมพร แล้วก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ขั้นสูง) ที่ทำการ
ปลัดกระทรวง
4. ให้นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล
ชั้นสูง) จังหวัดสระบุรี แล้วก็ตั้งให้ครอบครองตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ชั้นสูง) กรมการปกครอง
5. ให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร
ระดับค่อนข้างสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และก็ตั้งให้ครองตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ชั้นสูง)
กรมการพัฒนาชุมชน
6. ให้นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ขั้นสูง)
สำนักงานปลัดกระทรวง และก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับค่อนข้างสูง) กรมที่ดิน
7. ให้นายโคตรรัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ระดับค่อนข้างสูง)
จังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็ตั้งให้ครอบครองตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ขั้นสูง) กรมโยธาธิการและก็แบบแปลนเมือง
8. ให้นายแผ่กว้าง ศรีชวโนทัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ระดับที่ค่อนข้างสูง)
จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วก็แต่งให้ครองตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับค่อนข้างสูง) กรมสนับสนุนการปกครอง
เขตแดน
9. ให้ร้อยโท ทศพล ไชยโกไม่นทร์ พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
(คนตรวจราชการกระทรวง ชั้นสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง แล้วก็แต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัด (นักดูแล ระดับค่อนข้างสูง) จังหวัดกาญจนบุรี
10. ให้นายชาธิป รุจนกระทั่งเสรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ระดับที่ค่อนข้างสูง)
จังหวัดนครพนม และก็ตั้งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ชั้นสูง) จังหวัดกำแพงเพชร
11. ให้นายไกรสร กองฉลาดหลักแหลม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ชั้นสูง)
จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งแต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับที่ค่อนข้างสูง) จังหวัดขอนแก่น
12.ให้นายมนต์สิทธิ์ กว้างใหญ่ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล
ขั้นสูง) จังหวัดหนองคาย รวมทั้งแต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ขั้นสูง)
จังหวัดเมืองจันท์
13. ให้นายแพร่เกียรติยศ รักพานิดูณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า (นักปกครอคอย
ระดับค่อนข้างสูง) จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งตั้งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับสู
จังหวัดฉะเชิงเทรา
14. ให้นายเครื่องหมายชัย ศรีทองคำ พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง (คนตรวจราชการ
กระทรวง ขั้นสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และก็ตั้งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า
(นักดูแล ขั้นสูง) จังหวัดชลบุรี
15.ให้นายงาม ทองรัตน์ พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
(คนตรวจราชการกระทรวง ชั้นสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งแต่งให้ครอบครองตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัด
จังหวัด (นักดูแล ชั้นสูง) จังหวัดชัยภูมิ
16. ให้นายวิสาห์ พูลศรีรัตน์ พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง (คนตรวจราชการ
กระทรวง ระดับที่ถือว่าสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง แล้วก็แต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่าราชการ
(นักดูแล ระดับที่ถือว่าสูง) จังหวัดชุมพร
17. ให้นายนิรัตน์ ดงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร
ระดับค่อนข้างสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล
ขั้นสูง) จังหวัดเชียงใหม่
18. ให้นายไทย ศรีมงคล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ขั้นสูง)
จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งแต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับที่ค่อนข้างสูง)
จังหวัดนครราชสีมา
19. ให้นายอภินันท์ เผือกผ่องใส พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง (คนตรวจราชการ
กระทรวง ระดับที่ถือว่าสูง สำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งแต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล
ชั้นสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 . ให้นายนักปราชญ์ ทองคำแย้ม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ขั้นสูง)
จังหวัดเมืองจันท์ และก็แต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ระดับที่ถือว่าสูง) จังหวัดนนทบุรี
21. ให้นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ระดับที่ถือว่าสูง)
จังหวัดลพบุรี รวมทั้งแต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับที่ค่อนข้างสูง)
จังหวัดอยุธยา
22. ให้ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจน์นโสทร พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
(คนตรวจราชการกระทรวง ขั้นสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง แล้วก็ตั้งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับค่อนข้างสูง) จังหวัดพะเยา
23. ให้นายเอกเมือง หลีเส็น พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ขั้นสูง)
จังหวัดสตูล และก็แต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ชั้นสูง) จังหวัดพังงา
24 . ให้นายภูเขาสิต สมจิตต์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับที่ค่อนข้างสูง)
จังหวัดร้อยเอ็ด และก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับค่อนข้างสูง) จังหวัดพิษณุโลก
25. ให้นายทรงพล ดวงใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ระดับที่ค่อนข้างสูง)
จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งตั้งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ขั้นสูง) จังหวัดร้อยเอ็ด
26. ให้นายไตรภูมิ ตระกูลพระรัตนไตร พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง (คนตรวจราชการ
กระทรวง ระดับที่ค่อนข้างสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่าราชการ
(นักดูแล ชั้นสูง) จังหวัดระยอง
27. ให้นายอำพล อังคดวงอาทิตย์ณ์กุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล
ระดับที่ถือว่าสูง) จังหวัดนครนายก และก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ขั้นสูง)
จังหวัดลพบุรี
28. ให้นายรุ่งเรืองย์ ฉายะลูก พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง
(คนตรวจราชการกระทรวง ระดับค่อนข้างสูง สำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งแต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า
(นักดูแล ชั้นสูง) จังหวัดลำปาง
29. ให้นายสงบสุขธร ยิ้มละมัย พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง (คนตรวจราชการ
กระทรวง ระดับค่อนข้างสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง แล้วก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่าราชการ
(นักดูแล ขั้นสูง) จังหวัดลำพูน
30. ให้นายเจริญ ทิพญเหล่ากอผู้รังสฤษฎ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล
ชั้นสูง) จังหวัดพังงา รวมทั้งตั้งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับที่ถือว่าสูง) จังหวัดสตูล
31. ให้นายผล ดำธรรม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ชั้นสูง)
จังหวัดอุตรดิตถ์ และก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ขั้นสูง) จังหวัดสระบุรี
32. ให้นายสุวจนะ ยคราชสีห์คำ พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง (คนตรวจราชการ
กระทรวง ชั้นสูง สำนักงานปลัดกระทรวง และก็แต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า
(นักดูแล ขั้นสูง) จังหวัดสิงห์บุรี
33. ให้นายจังหวัดพิจิตร บุญทัน พ้นจากตำแหน่งคนตรวจราชการกระทรวง (คนตรวจราชการ
กระทรวง ขั้นสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และก็แต่งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่า
(นักดูแล ระดับที่ค่อนข้างสูง) จังหวัดสุรินทร์
34. ให้นายแต่งตั้ง ตันก้าวหน้า พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล
ระดับค่อนข้างสูง) จังหวัดชัยนาท แล้วก็แต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ระดับค่อนข้างสูง)
จังหวัดอ่างทอง
35. ให้นายวันชัย คงจะเกษม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับที่ถือว่าสูง)
จังหวัดสมุทรปราการ และก็แต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ชั้นสูง)
จังหวัดอุดรธานี
36.ให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล
ชั้นสูง) จังหวัดแพร่ แล้วก็แต่งให้ครองตำแหน่งผู้ว่า (นักดูแล ระดับค่อนข้างสูง)
จังหวัดอุตรดิตถ์
37. ให้นายชลธี ยังตรง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ชั้นสูง)
จังหวัดยโสธร รวมทั้งตั้งให้ครอบครองตำแหน่งผู้ว่าราชการ (นักดูแล ขั้นสูง) จังหวัดอุบลราชธานี
ดังนี้ เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พุทธศักราช2565 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *