หน้าแรก > ‘ชักชวน ยกจันทร์-สุรพร’ เข้าที่ประชุมปฏิญาณตนรับปฏิบัติภารกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว