จังหวัดตรังขุ่นเคืองใจ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ แพงกว่าสร้าง ร้อง สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจดู