หน้าแรก > จังหวัดตรังขุ่นเคืองใจ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ แพงกว่าสร้าง ร้อง สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจดู

จังหวัดตรังขุ่นเคืองใจ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ แพงกว่าสร้าง ร้อง สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจดู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *